Murid-Murid Syekh Abdul Qodir Al-Jailani r.a.

Jangan lupa share ya!

kabartungkal.com – Tidak sedikit ulama-ulama yang berguru kepada As-Syekh Abdul Qodir Al-Jailani r.a Bin Abi Musa Jankindus Al-Baghdadi.

Sebagai mana yang termaktub dalam biografi Syekh Abdul Qodir Al-Jailani r.a yang di di tulis oleh Prof. Dr. Sayyed Mohamed Fadil Al-Jailani Al-Hasani, ada 25 murid yang pernah belajar kepadanya diantaranya :

 1. Abu Amr Utsman bin Marzuk bin Hamid bin Salamah Al-Qurasyi.
 2. Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qadhi Abu Ya’la Ash-Shaghir Al-Hanbali Muhammad bin Abu Hazim Muhammad bin Ash-Shaghir Al-Hanbali Muhammad bin Abu Hazim Muhammad bin Al-Qadhi Abu Ya’la Al-Kabir bin Al-Fara’Al-Baghdadi
 3. Syekh Al-Faqih Abu Al-Fath Nashr bin Fatyan bin Mathar bin Al-Manni An-Nahrawani Al-Hambali.
 4. Syekh Abu Muhammad Mahmud bin Utsman bin Makarim An-Na’ali Al-Baghdadi Al-Faqih Az-Zahid Ibnu Ats-Tsana Nashiruddin.
 5. Muhammad bin Qa’id Al-Awani Syekh Az-Zahid dari Awana.
 6. Thalhah bin Mudzfar bin Ghanim bin Muhammad Al-Alatsi.
 7. Abdul Jabbar bin Abu Al-Fadhl bin Al-Farj bin Hamzah Al-Azaji Al-Hushari.
 8. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Madisi Al-Jama’ili Ad-Damasyqi As-Shalihi.
 9. Al-Imam Muwaffiquddin Al-Maqdisi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hanbali,Salah satu Imam ahli hukum.
 10. Syekh Imam Az-Zahid Imaduddin abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi.
 11. Muhammad bin Ahmad bin Bakhiyar bin Ali bin Muhammad Al-Manda’i.
 12. Syekh Al-Juba’i Imam Sunni Abu Muhammad Abdullah Abu Al-Hasan Abu Al-Farj.
 13. Mir bin amuhammad bin Nu’am Al-Jaili, Pakar Fiqih Mazhab Hanbali,Abu Abdullah.
 14. Syekh Imam Al-Allamah An-Nahwi Al-Bari Muhibuddin Abu Al-Baqa Abdullah bin Al-Husain bin Abu Al-Baqa Abdillah bin Al-Husain Al-Akbari Al-Baghdadi Al-Azji Adh-Dharir An-Nahwi Al-Hamnbali Al-Fardhi.
 15. Tamim bin Ahmad bin Karam Al-Bandaniji Al-Baghdadi Abu Al-Qasim bin Abu Bakar Al-Azaji.
 16. Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Karam bin Gholib Al-Bandaniji, Asli Baghdad,Abu Al-Abbas bin Abu Bakar Al-Mu’dil.
 17. Al-Imam Al-Alim Al-Muhaddits Abu Muhammad bin Mahmud Al-Janabadzi Al-Asli Al-Baghdadi At-Tajir Al-Bazzazi bin Al-Akhdhar.
 18. Muhammad bin Abu Al-Makarim Al-Fadhl bin Bakhtiyar bin Abu Nashr Al-Ba’qubi Al-Khathib Al-Wa’izh Baha’uddin Abu Abdullah, Di juluki Al-Hujjah.
 19. Yusuf bin Al-Muzhaffar bin Syujj’Abu Muhaamad Al-Aquliyyu Al-Baghdadi Al-Azajji Ash-Shaffar Az-Zahid.
 20. Ahmad bin Ismail bin Hamzah bin Abu Barakat Al-Azajji bin ath-Thabbal Abu Al-Abbas.
 21. Nashhr bin Abu As-Su’ud bin Muzhaffar bin Al-Khidhir bin Baththah Al-Ba’quli Adh-Dharir Al-Faqih Tajjuddin Abu Al-Qasim,Berasal dari Ba’quba.
 22. Dalf bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin At-Tiban Abu Al-Khair Al-Faqih Al-Baghdadi.
 23. Ahmad bin Muthi bin Ahmad bin Muthi Abu Al-Abbas Al-Bajisra’i.
 24. Ali bin An-Nafis bin Burandaz bin Husam Al-Hajib Abu Al-Hasan Al-Baghdadi.
 25. Abdul Lathif bin Muhammad bin Ali bin Hamzah bin Faris Al-Harani abu Thalib bin Abu Al-Faraj At-Tajir Al-Jauhari,Ibnu Al-Qabithi.

Itulah diantaranya Ulama ulama yang langsung berguru kepada Sultonul Aulia As-Syekh Abdul Qodir Al-Jailani r.a.

Semoga dengan membaca Nama-Nama Muridnya kita mendapat BERKAH dari Allah S.W.T Sang penguasa seluruh Alam Dunia dan Akhirat.

Fahmi Zihan(AD)kabartungkal.com mengabarkan.

Leave a Reply